NEN-EN-ISO 14120

De NEN-EN-ISO 14120-norm, getiteld “Veiligheid van machines – Afschermingen – Algemene eisen voor het ontwerp en de bouw van vaste en verplaatsbare afschermingen”, is een belangrijke standaard op het gebied van machineveiligheid. Deze norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en geïmplementeerd door nationale normalisatie-instituten, zoals de Nederlandse Norm (NEN), om een uniforme benadering van machineveiligheid te bevorderen en het aantal ongevallen op de werkplek te verminderen.

Veiligheid bij machines

De NEN-EN-ISO 14120-norm stelt algemene eisen vast voor het ontwerp en de bouw van afschermingen die worden gebruikt om werknemers te beschermen tegen de gevaren die machines met zich meebrengen, zoals bewegende delen, vallende voorwerpen en schadelijke processen. De norm is van toepassing op zowel vaste als verplaatsbare afschermingen en is van toepassing op een breed scala aan machines en industriële toepassingen.

Verschillende aspecten van NEN-EN-ISO 14120

Een van de belangrijkste aspecten van de NEN-EN-ISO 14120-norm is het vaststellen van ontwerpprincipes die de effectiviteit van afschermingen maximaliseren en de risico’s voor werknemers minimaliseren. Dit omvat het specificeren van minimale afmetingen en sterktevereisten voor afschermingen, evenals richtlijnen voor de afstand tussen de afscherming en gevaarlijke machineonderdelen om te voorkomen dat werknemers toegang krijgen tot gevaarlijke zones.

Bovendien stelt de norm eisen aan de constructie van afschermingen, waaronder materialen, bevestigingsmethoden en stabiliteit, om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen mechanische belastingen en omgevingsinvloeden. Dit omvat ook richtlijnen voor het voorkomen van onbedoelde openingen of omzeiling van de afscherming door werknemers.

Een ander belangrijk aspect van de NEN-EN-ISO 14120-norm is de nadruk op het bieden van toegang tot machines voor onderhouds- en inspectiedoeleinden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid van werknemers wordt gewaarborgd. Dit omvat het definiëren van procedures voor het verwijderen en terugplaatsen van afschermingen, evenals het specificeren van veilige werkmethoden voor werknemers die in de buurt van machines werken.

Meer NEN-EN-ISO bij Groven Gaaswanden

Over het algemeen biedt de NEN-EN-ISO 14120-norm een gestructureerde en uitgebreide benadering van het ontwerp en de bouw van afschermingen voor machines, met als doel het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek. Door te voldoen aan de eisen van deze norm kunnen fabrikanten, werkgevers en machinegebruikers een veilige werkomgeving creëren en voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot machineveiligheid. Wilt u de machineveiligheid binnen uw bedrijf optimaliseren? Neem dan contact op met Groven Gaaswanden.

Whatsapp for Business
© Groven Gaaswanden 2024 | Links | Sitemap | Privacy- en cookiebeleid