NEN-EN-ISO 13857


NEN-EN-ISO 13857 is een internationale norm die zich richt op het ontwerp van veiligheidsafstanden om het risico op gevaarlijke nadering van gevaarlijke zones te minimaliseren. Deze norm biedt richtlijnen voor het bepalen van de afstand tussen personen en gevaarlijke machines of processen, met als doel om bescherming te bieden aan werknemers en andere personen die zich in de buurt van potentieel gevaarlijke gebieden bevinden.

Norm van veiligheidsafstanden

De norm NEN-EN-ISO 13857 definieert verschillende soorten veiligheidsafstanden, waaronder de minimale afstand tot gevaarlijke zones, de afstand tot bewegende delen van machines en de afstand tot gevaarlijke stoffen of processen. Deze afstanden worden bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de snelheid en de aard van de bewegende delen, de reactietijd van personen en de mogelijke ernst van letsel in geval van een ongeval.

Ook biedt de norm aanbevelingen voor het implementeren van aanvullende beschermingsmaatregelen, zoals het installeren van veiligheidsbarrières, het gebruik van veiligheidssensoren en het aanbrengen van waarschuwingsmarkeringen, om de veiligheid verder te verbeteren en het risico op ongevallen te minimaliseren.

Essentieel belang

Het naleven van de richtlijnen van NEN-EN-ISO 13857 is essentieel voor het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongevallen op de werkplek. Door de juiste veiligheidsafstanden te hanteren, kunnen werkgevers het risico op letsel en schade aan werknemers verminderen, evenals de naleving van wettelijke voorschriften en normen waarborgen.

Het toepassen van NEN-EN-ISO 13857 vereist een grondige risicobeoordeling en een goed begrip van de specifieke omstandigheden en vereisten van de werkplek. Werkgevers dienen samen te werken met veiligheidsdeskundigen en andere relevante belanghebbenden om de juiste veiligheidsafstanden vast te stellen en passende maatregelen te implementeren om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

NEN-EN-ISO bij Groven Gaaswanden

NEN-EN-ISO 13857 is een belangrijke norm voor het ontwerpen en implementeren van veiligheidsafstanden in verschillende industriële toepassingen. Door de richtlijnen van deze norm te volgen, kunnen werkgevers de risico’s op gevaarlijke nadering van gevaarlijke zones minimaliseren en een veilige werkomgeving voor hun werknemers creëren. Meer te weten komen over NEN-EN-ISO 13857? Neem dan contact op met Groven Gaaswanden!

Whatsapp for Business
© Groven Gaaswanden 2024 | Links | Sitemap | Privacy- en cookiebeleid